O doktore

ŠIŠOV SERGEJ VITALJEVIČ - Doktor ortoped taumatolog OOO "Centar novih medicinskih tehnologija" u g. Tula , Kandidata medicinskih nauka

Nakon što je diplomirao 1983god. na Državnom Medicinskom fakultetu, šest godina je radio kao neurohirurg u Regionalnoj bolnici, Tula.

Оd 1989, bavi se hiruškim intervencijama na mišićima kod različitih oboljenja mišićno-koštanog sistema.

Оkо 20 godina je radio na klinici profesora V.B.Ulzibata (Institut za kliničku rehabilitaciju), оd 1992 - 2003 kao zamenik direktora, u periodu 2003 – 2004 kao vršilac dužnosti generalnog direktora, od 2004 – 2007 hirurg ortoped.

Zajedno sa V.B.Ulzibatom razvio je metod lečenja obolelih od CEREBRALNE PARALIZE. Profesor medicinskih nauka, disertacija posvećena ambulantno hiruškom lečenju bolesnika sa cerebralnom paralizom.