O HIRUŠKOM LEČENJU PACIJENATA SA POREMEĆAJEM LOKOMOTORNOG APARATA

Brojne naučne studije pokazale su da je bol u mišićima jedan od važnih faktora odgovornih za poremećaj kretanja, pri raznim oboljenjima mišićno-koštanog sistema, javlja se distrofično-sklerotičan proces skeletnih mišića, što dovodi do degeneracije mišićnih vlakana, sa formiranjem mišićnih kontraktura i lokalnog hroničnog bola.

Zadatak hirurga-da isecanjem patogeno izmenjene oblasti mišića, ne povredi okolno zdravo mišićno tkivo. Ovo se postiže zahvaljujući korišćenju specijalnog hiruškog instrumenta, omogućavajući da se operacija izvrši u tački punkcije kože. Operativna intervencija se može vršiti na površini skeletnih mišića glave, vrata, trupa, ekstremiteta, u zavisnosti od motornog poremećaja i prisustva bola kod pacijenta.

Minimalno traumatična operacija dozvoljava da se operiše istovremeno od 10-16 mišića, u opštoj anesteziji; u lokalnoj anesteziji odjednom dozvoljeno je operisati 4-6 mišića. Pri velikom broju mišićnih kontraktura, lečenje se sprovodi u nekoliko koraka. Plan svakog koraka operacije, usklađuje se sa samim pacijentom ili njegovim roditeljima. Datum sledećeg koraka određuje se za svakog pacijenta individualno i zavisi od stepena motornog oštećenja, kliničke forme bolesti, opšteg stanja pacijenta i inteziteta rasta (za decu). Optimalna je hiruška intervencija u ranom stadijumu mišićnih kontraktura, pre pojave rezistentnih kontraktura i deformacije zglobova. Stoga se postižu maksimalni rezultati kod dece (po dosadašnjim pokazateljima) kod započetog operativnog lečenja u uzrastu od 3-5 godina.

Kod minimalno traumatične operacije (mišići se ne isecaju potpuno, ne utiče na tetive i kosti) u posleoperativnom periodu nije potrebna gipsana imobilizacija (gips), brži je oporavak motornih funkcija-od 5-7 dana do tri nedelje (u zavisnosti od stepena oštećenja kod pacijenta i obima operativne intervencije). Nega posleoperativnih rana-tačaka je dosta jednostavna. Sve ovo omogućava sprovođenje operativnog lečenja u bolnici za jedan dan.

Sve ovo omogućava sprovođenje operativnog lečenja u bolnici za jedan dan.

Više informacija o našem pristupu u lečenju DCP, predstavljeno je u članku „Minimalno invazivne operacije“ objavljeno u časopisu „ŽIVOT SA DCP. Problemi i rešenja” № 4 2010g. str. 12-14.

Primenjen metod: potkožna miotomija

Za sprovođenje operacije (vašeg deteta) neophodno je uraditi sledeće analize:

 • 1
  . Analiza krvi na HIV (važi 1 mesec);.
 • 2
  Analiza krvi na Hepatitis B (važi 1 mesec);.
 • 3
  Analiza krvi na Hepatitis C (važi 1 mesec);. ako je pozitivna analiza na Hepatitis B ili/i C neophodno je biohemisko odeđjivanje u krvi: ukupnog proteina, bilirubina i frakcija, ALT, AST.
 • 4
  Analiza krvi na sifilis (važi 1 mesec);.
 • 5
  Krvna grupa i RH faktor;
 • 6
  Opšte analize krvi, trombociti, vreme koagulacije, trajanje krvarenja (važi do 10 dana);.
 • 7
  Opšta analiza urina (važi do 10 dana);.
 • 8
  Analiza šećera u krvi (važi 1 mesec);.
 • 9
  Elektrokardiografija (važi 1 mesec);.
 • 10
  Rendgen zglobova(po potrebi);.
 • 11
  Medicinska dokumentacija pacijenta;
 • 12
  Predlog pedijatra (terapeuta) o odsustvu kontraindikacija za operaciju;
 • 13
  Potvrda o odsustvu kontakta pacijenta sa zaraženim pacijentima;
 • 14
  Podaci o težini i visini
Datum dolaska mora biti telefonom unapred dogovoren .
Pri sprovođenju operacije u opštoj anesteziji neophodna su kolica za transport pacijenta.
Za obavljanje operacije neophodno je imati sve analize sa sobom (orginali) i rezervnu obuću.